МИТ: Ракот е само здравствен проблем

0

Ракот не е само здравствен проблем. Тој има големо влијание на општествено, економско и развојно ниво, како и импликација на човековите права.

-Околу 47% од случаите на рак и 55% од смртните случаи од рак се случуваат во помалку развиените региони на светот.

-Се предвидува целата оваа сегашна ситуација да биде влошена. До 2030 година, ако тековните трендови продолжат, случаите на рак ќе се зголемат за 81% во земјите во развој.

-Денес, влијанието од поединците со дијагностициран рак, заедници и популации се заканува да го спречи остварувањето на Милениумските развојни цели (МРЦ) до 2015 година.

-Ракот е и причина и резултат на сиромаштијата. Негативно влијае врз способноста на семејството да заработи дополнителен приход кој што е потребен за третирање на оваа болест, со што ги става во уште поголема сиромаштија. Во исто време, сиромаштијата, недостаток на пристап до образование и намалена здравствена грижа го зголемува ризикот на едно лице од добивање на рак.

-Ракот се заканува за подобрување на женското здравје и родовата еднаквост. Само два вида на рак, ракот на грлото на матката и ракот на дојката, заедно имаат повеќе од 750.000 смртни случаи секоја година, а голем број од смртните случаи се случуваат во поразвиените земји.

Извор: TOOLKITWORLD CANCER DAY 2013

Union for International Cancer Control

www.uicc.org

авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување

Дарко Стојановски е роден на 20.03.1983 година во Скопје. Со средно образование се стекнал во средното училиште "Орце Николов", Скопје, насока: општа гимназија. Дипломира на Mедицинскиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" од Скопје во 2007г. работно искуство: Доктор на медицина, ПЗУ “Линко Мед“, Скопје (2014-моментално); Медицински консултант, НВО "Борка - за секој нов ден", невладина и непрофитна организација за борба против ракот, Скопје (2011 - моментално); Вешто лице од областа на медицината во Основен Суд Кочани (2010 - 2014); Вешто лице од областа на медицината во Основен Суд Неготино (2010 - 2014); Meдицински претставник, Actavis, Скопје (2010 - 2013); Meдицински претставник, Swanson Health Products, Скопје (2008-2010). обуки и сертификати: Сертификат за Програма за партнерство со лекарите - вештини за продажба, INNOVARA, Inc Софија, Бугарија; Сертификат за семејна медицина - IV Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по семејна медицина, Пловдив, Бугарија; Сертификат за Трансакциона Анализа – ТA, Скопје, Македонија; Guerilla Marketing Certificate - Triple S Learning, Скопје, Македонија; CME CVS – Continuing Medical Education Cardiology Certificate - The European Board for Accreditation in Cardiology, Прага, Чешка; IELTS (International English Language Testing System), English language Certificate, British Council, Скопје, Македонија; Сертификат за семејна медицина - III Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по семејна медицина, Пловдив, Бугарија; Сертификат за кардиологија - IV Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по кардиологија, Охрид, Македонија. Одлично говори англиски и германски, а има познавања и од француски, грчки, италијански и шпански јазик.