Дома Автори Напишано од Спец. кл. логопед Бојан Богдановски

Спец. кл. логопед Бојан Богдановски

2 ПОСТОВИ 0 КОМЕНТАРИ
м-р.спец. Бојан Богдановски е клинички логопед – специјалист и магистер по специјална едукација и рехабилитација во областа на интелектуалната попреченост и аутизмот, кој своето стручно образование го започнува во областа на забната техника, а потоа и во областа на логопедијата и клиничката логопедија, на Медицинскиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Магистерските студии ги завршува во областа на дефектологијата, односно специјалната едукација и рехабилитација, со насочување во областа на интелектуалната попреченост и аутизмот. Во својата секојдневна логопедска пракса работи со клиенти со аутизам, развојна дисфазија, афазија, посткохлеарна имплантација, постларингектомија, дислексија, дисграфија, пелтечење, артикулативни нарушувања, интелектуална попреченост и многу други состојби, кои одлично ги менаџира. Присуствува на голем број обуки, семинари, работилници, конгреси и конференции, во земјава и во странство.